Individuelle samtaler

Individuelle terapi samtaler består af kortere eller længere samtaleforløb. Det kan være du f.eks. vil gøre status i livet og gøre brug af dit udviklingspotientiale, eller opnå større indsigt i dine relationelle mønstre og finde ud af hvad der giver mening for dig i livet.

Samtalerne er rettet mod temaer som:

 • Bekymringer i livet
 • Skilsmisse
 • Angst
 • Tab og sorg
 • Stress
 • Forandringer i forbindelse med job eller familie
 • Sygdom
 • Livskriser
 • Mistrivsel
 • Ensomhed
 • Selvtillid og selvværd

Alle mennesker oplever svære perioder, hvor man kan miste glæden eller meningen med livet. Så kan det være nødvendigt at få hjælp og støtte til at komme videre. Den individuelle samtaleterapi kan hjælpe og støtte dig i at finde ressourcer til at kunne leve et ansvars- og meningsfyldt liv, til glæde for os selv og de omgivelser vi er en del af.