I min tilgang til det enkelte menneske, arbejder jeg psykodynamisk med baggrund i det eksistentielle, oplevelsesorienteret, personligheds- og udviklingspsykologiske. Jeg tilbyder psykoterapi som tager udgangspunkt i menneskes oplevelsesverden og følelsesliv i en relationelt orienteret familieterapeutisk ramme.

Jeg arbejder med at se på ressourcer og udviklingspotientialer, frem for fejl og mangler. Når vi som mennesker støttes og hjælpes i processen mod en udvikling eller forandring, kan vi nå længere i fællesskab.

En forståelse af, at mønstre og livsvilkår har indflydelse på nuværende relationer og med udgangspunkt i ”her og nu”, arbejder jeg sammen med dig for, at du som klient kan opnå tilstrækkelig selvindsigt til at vide, hvorfor du oplever, føler og reagerer, som du gør. Først når vi ved, hvad vi består af, og hvorfor vi handler, som vi gør – kan vi opnå personlig frihed og vækst.

Hver samtale tager ca. 1 time.  Hvor langt forløbet varer varierer meget. Men der bliver løbende vurderet på forløbet, hvor du/I naturligvis bliver medinddraget. Der er tale om individuelle samtaler, parsamtaler og supervisonsforløb som kan være individuelle eller for grupper.