Supervison

Denne ydelse er rettet til:

  • Personalegrupper af forskellig størrelse
  • Dig som enkelt person
  • Ledelse i forskellige niveauer

Et af de områder hvor der ofte er brug for supervision, er på arbejdspladser hvor der arbejdes med det at – hjælpe andre mennesker.

Arbejdet byder ofte på problemstillinger hvor du har brug for at kunne rettet blikket på den måde du arbejder. Det kunne være vilkår som:
– vanskeligheder i forholdet til din klient og den opgave du står overfor at skulle løse
– udfordringer i det at samarbejde og have en god kontakt med dine kollegaer
– problemer med stemningen og den arbejdsatmosfære der er på arbejdspladsen

Begrebet supervision er en metode, der tager udgangspunkt i en styret og støttende proces, som man som gruppe eller enkelt person har et behov for at have sin opmærksomhed på. Det kan også være at man står over for en ændring eller et nyt tema, der skal arbejdes med og har brug for en styrende person til denne proces.

Gennem denne måde at supervisere på, går man lidt dybere i udfordringen eller emnet. Målet er, at man ofte skal have flyttet fokus fra – hvad er det lige vi gør ved problemet – over til den tanke der siger – hvad er det egentligt problemet drejer sig om. Gennem arbejdet med at forstå de forskellige synspunkter, anerkendelse af hinanden og aktivet at lytte, bliver det klart hvad problematikken er – derfor vil løsninger og nye handlemønstre komme frem på en sund og naturlig måde.

Man bliver ledt gennem nogle processer, der viser den viden man allerede har, men man mangler bevidstheden om – hvilket også er grunden til, at man ikke benytter sig af den i den givne situation. Gennem supervisionen bliver det tydeligt og man får en fælles ny viden, der kan overføres i praksis – på den måde har man muligheden for at forholde sig til problematikken på en helt ny måde.